Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

torsdag 8. februar 2018

Hvem som lønner seg her i landet….og ikke.


I sin tid var jeg med å drive en nokså omfattende vedproduksjon, og et keramikkverksted på en kommunal bedrift som var tilpassa psykisk utviklingshemmede/multihandicappede. Hver eneste dag kom arbeidstakerne – fra sine respektive bemannede boliger. Forkjøla var de omtrent aldri, og jobbe gjorde de hver eneste oppsatte arbeidsdag.  Hver dag produserte vedavdelingen hundre sekker ved. Hver dag produserte keramikkavdelingen serviser på løpende bånd.
Og så vidt jeg vet, gjør de dette ennå.
Et annet sted, der jeg inntil nylig jobbet, var elleve av seksten beboere i jobb, alle jobba tre eller fire dager i uka. De jobba på bakeri, teknisk avdeling, i en stall, på kantina og så videre.
Et tredje sted jeg jobbet, var det mange med Downs syndrom. Alle jobbet. Uten å få synderlig betalt for det. De vasket, pakket, sorterte og laget mat.  
I dag var jeg på treningssenteret «mitt» her hjemme i Sverige. Plutselig kom bøtte- og støvsugerballetten – en gjeng åpenbart funksjonshemmede, og de vaska og gjorde reint med liv og lyst. Godt humør, snåle tenner og enorme rørleggersprekker var en klar bonus for undertegnede. Sånne folk er ekte originaler som slett ikke lar seg påvirke av all mulig dill og dall, og de fins jo snart ikke lenger blant oss såkalt «normale. Hva nå det er…
Innsatsen deres gjør at hver og en av oss som bruker treningssenteret, får en mye lavere årsavgift.
De på trygd får en viktig oppgave å utføre, og kommunen gjør sin plikt ved å tilby også funksjonshemmede arbeid.
Det som er felles for alle disse menneskene er: De har trygd, og ses derfor kun på som en utgift for samfunnet. De har også jobb, og leverer hver eneste dag et dagsverk som ikke registreres noe sted – annet enn i arbeidstreningsbedriftenes såkalte overskudd. For staten har bestemt at også slike bedrifter skal lønne seg, med de ulempene dette medfører for de med aller minst arbeidsevne. De med aller dårligst arbeidsevne nektes faktisk slikt arbeid, selvm om de har krav på en dagaktivitet. Men det er annen historie….
Det hører også med at siden disse folka får trygd, får de bare en symbolsk lønn for sitt arbeid. De får heller aldri noen ros, påskjønnelser eller heder. Tangerudbakken og Dissimilis et cetera, er liksom unntakene, og ikke hovedregelen, hvis du skjønner.
Jeg er enig i at folk som får trygd, ikke kan ha full lønn i tillegg. Men det må da være mulig å se på alle disse menneskene som noe annet enn en utgift for samfunnet? Det fortjener både de, og vi andre. De jobber, de strever, produserer og de klager aldri.  Og de gir tilbake til det samfunnet som hjelper dem, etter evne.  Det er mer enn en kan si om en del andre…. 
Jeg vet  for eksempel om flere heltidspolitikere som ikke har produsert særlig mye for samfunnet  i sitt liv, men som absolutt er atskillig dyrere i drift for samfunnet enn det funksjonshemmede på trygd er.
En ting til: Ikke glem at mange trygdede, som ikke er funksjonshemmede, men kronisk sjuke, også jobber etter evne på ulike vis. De produserer kunst, musikk, ved, transporttjenester, bistår på institusjoner, driver støttegrupper, driver innvandreropplæring og mye annet rart.  
De jobber de dagene de klarer, og trenger ikke plage en arbeidsgiver med at de har mange dårlige dager. Men mange har stor glede av arbeidet deres. Og også de jobber veldig veldig billig. Som oftest helt gratis, faktisk.
Ja, det var nå bare dette jeg ville si i dag: Trygdede er ikke bare en utgift, de er er også en samfunnsressurs som dessverre absolutt ikke en kjeft, gidder å prøve å måle verdien av.

Vet for eksempel du hvor mange av Norges 325 000 trygdede som, nesten daglig, bidrar til samfunnet? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar