Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

onsdag 27. desember 2017

Framtida.

Om arbeidslinja til regjeringen: Det sies og skrives fra høyre til venstre i norsk politikk at arbeidslinja er det eneste saliggjørende for samfunnet. Alle skal ha jobb – nesten uansett alder, helse og kompetanse. Og for å få til dette må arbeidssøkende tilpasse seg markedet.
Det hadde vært vel og bra, om dette var sant, Men slik er det ikke lenger. Et samfunns (les en stats)  suksess vil i framtida være basert på at store deler av arbeidsstokken tåler å gå ledige i perioder.
Årsaken er at automatiseringen og mekaniseringen av samfunnet gjør at flere og flere arbeidsoppgaver blir borte. 
Det samfunnet og den enkelte bedrift sparer på dette, må gjennom skatteseddelen styres til å finansiere alle som i framtida ikke kan få noen jobb.

Eksempel: Om hver av oss skulle ha omtrent den samme levestandard som vi har i dag i vikingetida,  måtte hver og en av oss hatt 14  til 16 slaver for å greie dette.

Og automatiseringen av samfunnet bare akselererer. Snart trengs for eksempel ingen profesjonelle sjåfører. Yrkesbilene kjører dit de skal, av seg selv. Alt fra lagerhold til helsetjenester vil gradvis bli mer og mer automatisert. Fjerningen av den menneskelige faktor sparer så ufattelig mye penger at utviklingen ike lar seg stoppe. 

Det et framtidig samfunn trenger er kulturell og teknologisk kompetanse. Kulturarbeidere kan leve av borgerlønn og ekstrainntekter gjennom sin kulturelle utøvelse. Et rettferdig skattesystem som sikrer at alle som lever er sikret et utkomme, enten gjennom arbeid, borgerlønn eller studiestøtteordninger for dem som vil utdanne seg videre. 
Høy teknologisk kompetanse sikrer at det selvkjørende samfunnet har ressurser til å fortsette ut i evigheten.  
Smarte hoder vil bli mye verd - både for den som eier hodet og for samfunnet som helhet. 

Nå er ikke dette så radikalt som det høres ut. Allerede i dag mottar ca. 20 % av den voksne befolkningen penger fra NAV. Dette utgjør drøyt en million personer. Dette burde man slutte å sutre over – ja faktisk bør man glede seg over at alle disse folkene IKKE legger et press på arbeidslivet som det samme arbeidslivet aldri ville bli i stand til å møte.
I framtida vil arbeid bli et gode som må fordeles rettferdig, ikke en plikt som alle skal delta i. Alle mennesker vil gjerne være til nytte for seg og sine, og et alternativ til arbeid blir menneskets viktigste utfordring i framtida. Vi mennesker må kort og godt leite etter andre måter å finne meninga i livet på, enn ved arbeid. Svaret ligger kanskje der ute i den millionen som i dag ikke jobber: Hva gjør de for å finne meninga med livet? Jeg tipper at svaret ikke et et, men flere.

I framtida blir det nemlig ikke jobb nok til alle. Og hva gjør vi da?  Svaret er vanskelig, spørsmålet er viktig. Og svaret politikere, er ikke arbeidslinja. Den er en blindvei inn i fattigdom og elendighet for mange mennesker. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar