Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

torsdag 24. september 2015

Landet der mis-unnelsen råder.... Om Trygda folk, østeuropeiske politikere og andre rasister....

Det er oppstått en ny type mennesker i landet. Disse har fått  enkelte felles atferdstrekk. De er for det første trygdet, og mange har vært det i årevis, og de vil fortsette å være det inntil den dagen da de er pensjonister. Dette er altså mennesker som lever av det norske felleskapets midler.

Og det er bra, kan de av helsemessige  grunner ikke jobbe, så er det fint at de  får trygd,  så de slipper å bekymre seg over om de har penger til mat i morgen og husleie ut måneden.

Urovekkende mange av disse trygdede menneskene er for tiden rasende på landets politikere fordi disse for tiden har blitt enige om å ta imot åtte tusen krigsflyktninger fra Syria.
Dette gir de uttrykk for på ulike måter ved å komme med kommentarer i landets aviser,  og andre steder, ofte er dette såpass hard kost at landets moderatorer har fått en heltidsjobb med å luke ut det verste.

Deretter klager de samme menneskene på at de ikke lyttes til, at det bare finnes en politisk holdning som er lovlig og at den går ut på at alt og alle kan komme til Norge hele tiden, og at disse som kommer favoriseres,  framfor nordmenn.

De mener videre at slikt som å ta imot mennesker i nød har vi verken råd eller tid til, enkelte av dem mener til og med at mennesker fra Syria ikke har noe her å gjøre fordi de tror på en gud de kaller Allah. De tror også at fascister som misbruker guden Allahs  navn i vinnings hensikt faktisk er muslimer. De ser ikke annet enn terrorister,  der muslimer er samlet.

Dessuten tviler de sterkt på at en flyktning som eier en mobiltelefon og tar en selfie når han kommer fram til målet, egentlig kan være i nød.

Sist men ikke minst menes det fra de samme menneskene som hver dag spiser sin mat, varmer sitt hus og gjør sine innkjøp på det norske felleskapets regning, at vi må tenke på oss sjøl først -det finnes gamle som får dårlig stell i mange kommuner.

Jeg finner nesten ikke ord for denne gjerrigheten blant landets etnisk norske nordmenn som IKKE bidrar til det norske samfunnet på annen måte enn at de betaler moms av maten de kjøper og skatt av trygden de får,  uten å legge to pinner i kors.   Det er lov til å være redd for at mange fremmede skal endre landet Norge, men det gir  ingen rett til segregasjonstanker, rasisme, og å sette ulike svake grupper opp mot hverandre!

Still gjerne spørsmål om hvordan integreringen skal foregå, men med et åpent sinn. Som oftest går det bra.  Det har vi sett hundrevis av ganger. Men vellykket integrering gir som kjent ingen overskrifter i media. Det betyr ikke at det ikek skjer, bare at det ikke blir sett.

La oss gjøre en ting helt klart: Det er IKKE antallet flyktninger som gjør at norske gamle og sjuke ikke får stellet sitt slik de burde. Årsaken til dette er at staten beriker seg på kommunene ved å delegere fler og fler oppgaver til kommunene, uten å legge ved  tilstrekkelige midler og uten å delegere myndighet i samme takt som de delegerer ansvaret.
Det som imidlertid ER sant er at det er et økende antall innvandrere som  JOBBER i eldreomsorgen - fordi dette er en beskjedent betalt jobb med lav status og spinkelt fagmiljø.
Hvis du ikke tror meg så slå opp i katalogen på leger som er geriatrikere, og tell dem.

Det er fort gjort!

EU bebor i øyeblikket 508 millioner mennesker. For EU å ta i mot fire, tolv eller atten millioner flyktninger er ikke noe problem i det hele tatt om byrdene ble jevnt fordelt.
Men dessverre er mange av de østeuropeiske landene litt som nordmenn på trygd: De tar gjerne imot penger, men vil absolutt ikke gi noe tilbake.
Østeuropa tar gjerne  i mot milliarder av euro til vei og infrastruktur fra EU, men de gidder ikke bruke tid og penger på folk som de ikke bryr seg om, samme hvor mye nød de måtte lide. PÅ et eller annet tidspunkt kan det hende at EU må sette hardt mot hardt og si at skal dere være med på leken, så må dere tåle steken.

Mørkeblå politikere der øst ( faktisk ofte politiske meningsfeller av en langtidstrygda nordmann)  er faktisk årsaken til at land som Norge, Sverige og Tyskland må ta i mot en STØRRE del av flyktningene enn om alle landene hadde fordelt byrdene rettferdig seg i mellom.

Så den norske trygdegjerrigheten er ille, men den østeuropeiske er minst like ille. Og det er DERFOR vi må ta i mot relativt sett, MANGE fra Syria!

Gjerrighet, smålighet,rasisme og fordommer  hos politkere og enkelte folk  er  altså grunnen til at flyktningekatastrofen er så vrien å løse.

IKKE antallet flykninger!

Trygda nordmenn med fremmedangst, fattigdomsangst og hang til enkle løsninger ( ta vekk alt jeg ikke liker)  kan vi ikke true med noe som helst.
De har  nemlig rettigheter,  både finansielt og politisk.

Heldigvis!

Vi har et politikerkorps som delvis kjemper med ryggen mot veggen mot blant annet mange av de trygda gjerrigknarkene med stemmerett og midler og tid nok til å lage helvete i spaltene. Hvis du ikke tro meg så samle sammen noe av det verste skrotet som f. eks er blitt skrevet om en av Norges klareste hjerner: Hadia Tajik. Selv hennes politiske motstandere erkjenner at hun er flink.  Men den trygda nordmannen eier ingen grenser når det gjelder å skjelle henne ut for alt fra etnisitet til ekteskap og religion.

Vi har også politikere som med østeuropeisk ignoranse og spansk solbrent hud mener at syriere hovedsakelig er lykkejegere allerede bosatt i frie land som slett ikke er i nød.

De har jo til og med mobiltelefon.

Når ble  forresten mobiltelefon noe bare vi den den rike verden skulle eie?  I mange land er mobiltelefon og data nøkkelen til veien ut av fattigdom for tusenvis av mennesker. Mobiltelefonen opphever grenser, avstand og  forsinkelser. Den skaper kontakt verden over og bidrar til et lettere liv for oss alle - fattige som rike.
Hvem er du som mener du har rett til å dømme at en som eier en mobil IKKE er i nød?  Du skulle skamme deg, er min ytring til deg, For du snakker høyt om ting du ikke har noe som helst rede på , av den grunn at du er redd og fattig og tror at landets politikere skal ta fra deg trygda di og gi den til en muslimsk syrier.

Du som lever på det norske fellesskap sin regning år etter år etter år: Du fortjener og har rett til  pengene dine, du har rettigheter til å stemme bort politikere du er uenig med og ingen synes det er galt om du gjør dette.
Men du kan godt spandere på deg ørlite ydmykhet og huske på at de politikerne og partiene du hater, er de samme som faktisk har gjort jobben som skulle til for at nettopp du HAR rett til å leve greit selv om du ikke kan jobbe, og de samme politikerne har gitt deg full stemmerett ved hvert eneste valg.

Husk at når landet Norge bestemmer å hjelpe mennesker i nød så er det fordi den politiske folkeviljen, bestående av mennesker som hver eneste dag  arbeider fullt betaler skatt slik at blant annet du skal kunne eie en mobil og en pc, ja disse som trekkes en tredel av ALT de tjener og dessuten betaler en fjerdel i skatt av alt de kjøper synes det er GREIT at både du og noen flyktninger skal kunne få det de trenger for å leve i fred og fryd.

Så mitt buskap til deg i dag; Slutt å syte over norsk politkerhverdag - bli helle rmed å legge press på alle de landene som faktisk ikke gidder å ta ansvar opg skjenk en liten vennlig tanke til de politikerne og de arbeidende menenskene som hver dag bidrar til at du har det viktigste: Mat på bordet og en varm og god seng.

Disse ordene er forresten skrevet av en nokså skamfull halvtrygda nordmann med over førti års yrkesliv bak seg.
Det er ille at enkelte trygda folk skal ha så lite, at enkelte gamle skal ha så dårlig stell i velferdslandet Norge og at mange funksjonshemmede som vil jobbe ikke får noe å gjøre.

Men det er uendelig mye verre at store deler av Norges trygdede befolkning snur ryggen til mennesker i nød og sier at det dere holder på med, har ikke vi noe med....

Og det er en skam at du - som ikke lenger greier å bidra til fellesskapet selv, mener å ha retten til å be landet nekte å hjelpe folk som har det verre enn deg når alt du handler for er betalt av noen andre.

Har du betalt inn trygd i mange år sier du?  Joda, det har jeg også. Men jeg er en vanlig sliten arbeidsmann og er derfor ikke noe pluss i det norske statsbudsjettet. Og det er neppe du heller, så sant du ikke heter Arve Johnsen eller Olav Thon eller noe i den dur.

Det er både statens oljepenger,din egen innbetalte skatt OG fellesskapets arbeidende befolkning sin innbetalte skatt du og jeg lever av.

La oss være takknemlig for det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar