Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

onsdag 22. juli 2015

Innvandringsproblemer...

Vi har i Norge hatt alminnelig innvandringsstopp siden 1975, De som kommer til oss er altså alle sammen unntak fra hovedregelen.  Som en som er positiv til innvandring har jeg måttet erkjenne at denne innvandringen også har ført til utfordringer som få har tenkt på.  Dette er såpass alvorlig at det ikke oppveies av alle de fantastiske menneskene som er kommet hit og har tilført det norske nye kulturuttrykk, språk,kunst og andre ting.  En høy norsk bosnier har halt alene funnet på en ny bergensk dialekt for eksempel. En hvit norsk sørafrikaner har laget en helt ny norsk dialekt som ingen snakket før ham. Og ny og spennende musikk.  En syrer har overtatt stafettpinnen i AUF og flagger norske sosialdemokratiske verdier på switt eget vis, emn i god tradisjon. Eksemplene på ny norsk kulturell rikdom er hundrevis, ja tusenvis -  både i privat og offentlig sektor. Bare  tenk på norsk mat i 1964 kontra 2014 - på femti år er kostholdet her i landet blitt utvidet med hundrevis av spennende og gode retter. Det er ike uten grunn at deler av det pakistanske miljøet kalte nordmenn for poteter...
Men. Det er et stort men her.

Kan vi akseptere mødre fra Afrikanske land som bor i Norge, et land der de verken kan språket, kulturen, miljøet eller noe annet av det vi kaller norsk.  Disse mødrene skal oppdra sine barn inn i en kultur de ikke kan noe om. De oppdager snart at barna drar i fra dem - ungene kan Norge mer enn mor og kanskej også far. Det er krise.

Kan vi akseptere at folk som kommer hit får det de trenger uten å anstrenge seg for det? Jeg tenker IKKE på den moralske siden av dette. Jeg tror nemlig at de fleste ønsker å gjøre rett og skjel for seg og ville jobbet om de kunne. Men vi har ingen jobber å tilby analfabeter uten noen boklig kompetanse. Så de tvinges til å leve som sosiale tapere, også med hensyn til å gjøre rett for seg og gi noe tilbake til samfunnet av det de mottar.

Kan vi akseptere at frontene mellom ulike folkegrupper øker fordi vi samler dem sammen? Nordmenn som rømmer Holmlia fordi det er for mange utloendinger der som de ikke forstår, fundamentalistiske religiøse som helst ser at jødene forsvinner og at sharialover gjelder for alle som bor i landet?  Kan vi akseptere at rasisme får utvikle seg på tross av at lovverket for samme er glassklart?

Kan vi akseptere at nettrollene får opptre tilnærmet uforstyrret  og spre sine "teorier" som i  praksis ikke er annet enn reinhekla rasisme sauset sammen med brunsvidd politikk.

Skal vi akseptere at den politiske og akademiske overklassen i Norge bagatelliserer vanskene som våre nye landsmenn skaper fordi de for det meste slipper å forholde seg til dem - de bor jo ikke på Holmlia selv, de fleste av dem. De bor i hvite rike områder og har hytter de kan dra til i helgene.  Vet du om et hyttefelt der det er flest pakistanere? Ikke det nei....  Finner du en kan du banne på at det er pakistaner med norsk akademisk utdanning...

Kan vi akseptere at jødene i Norge skal frykte religiøse ekstremister? De har fått være i fred siden 1945, også i de tider den israelske  staten har drevet sin rasisistiske og menneskefiendtlige politikk mot sine naboer. Statenb Israel er ikke det samme som en jøde, det forstår de fleste her i landet. Men ikke fundamentalistene i andre religioner...

Kan vi akseptere at folk med minoritetsreligioner skal styre hva som gjøres i norske skoler og barnehager ved å boikotte alt de ikke er tilfreds med?  Skal alle barnehager og skoler være livssynsnøytrale for alle som bruker tilbudet? Da forsvinner jo både jul påske og pinse for dem som faktisk har glede av denne kristentroen.

Svaret mener jeg er enkelt. Staten skal ikke akseptere rasisme. De skal straffe rasister slik trafikksyndere straffes,. Hardt! De skal  også sørge for at alle tilbys jobb for pengene de får. Ikke som  et moralsk imperativ men som en rettighet nedfelt i grunnloven. De skal la alle religioner florere fritt i skoler og barnehager, som obligatorisk folkeopplysning, feiringer og moro, men ikke på bekostning av hverandre. Lekegriser er ok i barnehagen selv om muslimer ikke spiser svinekjøtt.  Eid er ok for unger som ikke er muslimer og så videre.
Analfabetisme i Norge må bekjempes med alle midler. Om så en innvandrer så er over seksti år så skal vedkommende likevel på skole helt til leseferdighetene sitter godt nok til å lese de papirene som dumper inn i de fleste norske mailbokser og postkasser.
Sist men ikke minst skal alle norske politikere bestemme hvor mange vi skal ta imot hvert eneste år. De skal argumentere for tallet de er blitt enige om, og de skal forplikte seg til å sørge for at samtlige av disse får den undervisningen de trenger for å leve selvstendig her i landet, om det så skal innebære at enkelte blir sittende på skolebenken resten av livet, De som har kompetanse til det skal tilbys en jobb.  I tettbefolkede områder bør alle nye innvandreer og flyktninger tilbys boliger der det i dag stort sett bare bor hvite etniske nordmenn. Bygg billige leiligheter på den fine kanten av Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø. Bodø  og Stavanger.

Forby all rasisme, også der den er ikledd  en religion.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar