Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

torsdag 15. mars 2012

= Vestfold og urettferdighet.

For noen år siden ble jeg invitert til NRK Vestfold for å svare på beskyldninger om at de narkomane i byen ikke fikk mat på grunn av fellesferieavvikling i Kirkens Bymisjon og Matthews House. Begge disse stedene var på den tiden økonomisk finansiert av kommunale midler. Under intervjuet fastslo jeg at påstanden ikke medførte riktighet - samtlige narkomane i byen mottok nemlig økonomiske ytelser i form av sosialhjelp eller trygd, og disse midlene var jo ment til å betale daglige utgifter som blant annet mat. At de selv velger å bruke pengene til andre ting og derved må få mat "to ganger" er en helt annen sak. Ingen andre kjente trygdemottakergrupper eller sosialhjelpsmottakere  fikk gratis mat. Så spørsmålet var egentlig om det var riktig at rusavhengige skulle få denne ytelsen to ganger.  Nå gjentar denne historien seg på nytt - se bare her: 

Er lik = Ulik?
Om dagen berettes det lykkelige historier om enkelte av  byens narkomane som,takket være det nye magasinet " = Vestfold " kan tjene penger på lovlig vis - i stedet for å stjele de pengene de trenger for å holde seg med dopet de trenger.
Inntekter på mellom femten og tjue tusen kroner opplyses det lykkelig om i Tønsbergs Blad. Tjent på en til to uker. Om lykken står Trygve og Heidi  og  de andre selgerne bi, så kan de få en årsinntekt på kanskje tre hundre tusen kroner.

Alle er  merkelig nok glade for dette. De rusavhengige, publikum,  = Vestfold og avisa selv kan ikke få gitt nok lovord til prosjektet.

Skattefri lykke..
Jeg synes det er noe helt helt galt her. Samtlige rusavhengige uten jobb  i Norge har jo  allerede noe å leve av. De mottar  nemlig alle sammen  økonomiske ytelser etter regler som gjelder oss alle sammen:  Dette forvaltes og betales av NAV. Kort sagt: De fleste rusavhengige mottar fulle trygdeytelser.  Og godt er  det!

Kan du ikke jobbe, så skal du motta økonomisk bistand som skal dekke de viktigste utgiftene til hus, strøm , mat og klær.  De aller fleste her i landet - også rusavhengige-disponerer også enkelte andre ting så som TV og mobiltelefon.

Det som jeg synes er vanskelig er å begripe hvorfor samfunnet plutselig aksepterer at en bestemt gruppe i dette samfunnet kan tjene hundretusenvis av kroner - skattefritt!
Absolutt alle andre som tjener penger blir jo avkrevd skatt - og er du trygdet vil inntekter utenom både beskattes samt at du får trukket tilbake trygdeytelser du måtte ha mottatt. Slikt kalles i rettsvesenet vanligvis  for bedrageri.

Jeg kommer i tanker om gutten som trengte en hundrelapp for å reise til Oslo . Han spurte foreldrene om ti tusen kroner til en bruktbil og fikk nei. Deretter ba han om en hundrelapp til togbilletten, noe han fikk tvert.
Sjokket over å bli bedt om ti tusen gjorde at hundrelappen satt mye løsere, noe gutten visste.

Jeg lurer derfor på: Hva er det som gjør at samfunnet stilltiende aksepterer at rusavhengige både  kan jobbe svart og motta ytelser uten at noen reagerer?

Mislykket politikk:
Et mulig svar er samfunnets elendige samvittighet overfor denne gruppa. Tiår med "narkotikapolitikk" har ikke ført til annet en livslang økt elendighet og kriminalisering for de rusavhengige.
Folk flest skjønner rusmisbruk , at det kan skje hvem som helst. Alle har minst en i familien som på en eller annen måte plages av dette.
Dessuten lager rusavhengige mye støy -  simple tyverier og åpenlys rusing i bymiljøet plages oss alle sammen. Politiet løser som oftest ikke disse  sakene, og tapene må dekkes av enkeltmennesker selv gjennom blant annet stadig dyrere forsikringer.

Dety finurlige her er at den dagen Heidi og Trygve og andre rusavhengige begynner å jobbe  så tas de ikke på alvor. Der til og med russiske og afrikanske prostituerte avkreves skatt for sin virksomhet er de rusavhengige plassert i et samfunnsmessig asyl - de skal slippe å bidra til felleskapet gjennom å betale skatt.
De skal bare fortsette å være spedalske og passive mottakere av offentlige ytelser - i tillegg til å jobbe svart.


Hvem gjør feil?
La det være klart at det er ikke de rusavhengige jeg angriper i denne artikkelen-tvert om unner jeg alle som strever og selger = Vestfold, = Østfold og = Oslo hver eneste krone. Gudene skal vite at de trenger dem - det er dyrt å være narkoman.
Jeg synes også at institusjonen Erlik gjør en fantastisk fin jobb for å øke den enkeltes følelse av likeverd og verdighet.

Ja til likhet for loven - for  oss alle. 
Men jeg synes det norske samfunnet skulle gjøre et par tre ting annerledes. Vi burde få opiatmisbruket administrert som billig medisin av apotekene slik at misbrukerne slipper å leve som kriminelle. Ikke som substitusjonspreparater, men ekte vare.  Alle undersøkelser viser at dette fungerer best.

Vi bør også  stille de  samme krav til rusavhengige som alle andre: Skal de jobbe for lønnsinntekt  så må de også bidra til fellesskapet gjennom å betale skatt. Som selvstendig næringsdrivende selger kan det nok enkelt utarbeides allmenne  fradragsposter som gjør at skatten havner på et levelig nivå. Å tilrettelegge dette er en ypperlig oppgave for NAV - mye bedre enn den evige runddansen mellom  rusavhengige og NAV  om hvilke ytelser de har krav på, og når de skal utbetales - enorme offentlige ressurser går nemlig tapt her.


Å redde ungdommen:
Så må vi slutte å tro at avkriminalisering av rusmidler automatisk fører til at nye ungdomskull ender som narkomane. Virkeligheten er akkurat omvendt - i dagens samfunn er de aller fleste ungdommer solid forankret i sitt ønske om å være med og delta i samfunnet som arbeidsføre harmoniske mennesker. Slike folk blir ikke så lett rusavhengige.

Alle kan!
Gjennom å avkreve alle som tjener egne penger skatt ansvarliggjør vi dem overfor fellesskapet. Gjennom å forskjellsbehandle enkeltgrupper fritar vi dem fra det ansvaret vi alle har. Kan hende er narkomani en sykdom - men det er viktig å huske på at denne sykdommen er en av de ytterst  få man faktisk kan velge bort, om rammene legges til rette. Tusenvis av mennesker i Norge kan bekrefte dette. De har vært på kjøret, men er det ikke lenger. Disse menneskene  - som har fått det til -  har verken flere eller færre ressurser enn gateselgerne Trygve og Heidi.  De har bare gjort noen andre valg.

Så mitt enkle spørsmål  til myndighetene er: Hva er årsaken  til at enkelte grupper slipper å betale skatt av inntektene sine?  

4 kommentarer:

 1. Er du seriøs med dette? Du forutsetter altså at hva en vanskeligstilt tjener på 2 uker holder seg gjennom hele året? Og at rusavhengige har e hverdag som gir rom for å styre med enkeltmannsforetak. Det var da svært lite raust, man en si.

  SvarSlett
 2. Rusavhengighet er en sykdom det er vanskelig å bli kvitt. En kostnad for samfunnet, helt klart, men de har ikke mindre behov for omsorg av sine medmennesker av den grunn. = vestfold og tilsvarende blader gir en flott stemme til noen som må bli hørt, og gir selgerene en bedre mening med hverdagen og høyere egenverd.

  Krever du skatt av donasjoner du gitt til norsk folkehjelp? Eller frelsesarmeen?
  Hvis ikke du kan støtte medmennesker, får du heller la være å kjøpe =vestfold.

  SvarSlett
 3. Rusavhengighet er en sykdom det er vanskelig å bli kvitt. En kostnad for samfunnet, helt klart, men de har ikke mindre behov for omsorg av sine medmennesker av den grunn. = vestfold og tilsvarende blader gir en flott stemme til noen som må bli hørt, og gir selgerene en bedre mening med hverdagen og høyere egenverd.

  Krever du skatt av donasjoner du gitt til norsk folkehjelp? Eller frelsesarmeen?
  Hvis ikke du kan støtte medmennesker, får du heller la være å kjøpe =vestfold.

  SvarSlett
 4. Du har åpenbart ikke lest bloggen min skikkelig - jeg støtter narkomane, jeg kjøpet = Vestfold også. Jeg har faktisk jobbet med misbrukere i mange år og kjenner deres liv ganske godt. Jeg anser meg også for å være venn av både Trygve og Heidi som omtales i avisartikler om dagene.
  Men jeg tillater meg i denne bloggen å undres over hvorfor vi behandler ulike grupper så ulikt i samfunnet.
  En minstepensjonist (gjerne en ung ufør mann) som får sju tusen i baksmell på skatten et år - han slipper aldri unna statens lange arm - de skal ha sitt uansett hvor dårlig råd denne mannen måtte ha!

  Men en narkoman som tjener hundre tusen i året betaler i dette tilfellet altså ikke fem øre i skatt.

  Dette er ikke den narkomanes egen skyld: han/hun føler jo bare reglene slik de er satt opp.
  Dette skattefritaket for rusavhengige finner du ikke noe om i skatteteatens regelverk - og jeg lurer på hvorfor. Det er det jeg ønsker svar på,Dette spørsmålet står fortsatt ubesvart.

  SvarSlett