Tore Husebys FRILANSERI

Tore Husebys FRILANSERI
Litt om alt...

mandag 18. januar 2010

NAV Nokså Avsindig Velferds-etat?

NAV er en organisasjon som langt på vei har spilt fallitt i sine forsetter om å bli en organisasjon som skulle være enklere for brukeren å forholde seg til.
De mangler ansvarlige rutiner for post, de mangler en enhetlig personalpolitikk, de har dobbel ledelse med ulike direktiver og økonomi og de har enorme utfordringer med å holde frister og sikre en brukbar kvalitet på sine tjenester.
Folk som har rett til trygd risikerer å vente så lenge på sin avgjørelse at de må gå på det samme NAV-kontoret de nettopp har søkt trygd i og be om supplerende sosialhjelp.
Dobbelt arbeid, dårlig resultat.
Jeg har derfor i dag opprettet en Facebookside hvor jeg mener at direktør Tor Saglie må ta sin topplue og gå.
Noen må ta ansvar, det er ikke tilstrekkelig at riksrevisjonen gjør sine gjentatte antegninger selv om dette selvfølgelig er bra at skjer.
Politikerne har ansvar for at dette har fått pågå så lenge, Saglie må gå nå!

1 kommentar: